Voorwaarden en Inschrijving

Cursussen edelsmeden zijn voor individuen, en worden iedere week gegeven, de workshops zijn voor groepen en worden per afgesproken dag gegeven.

Voorwaarden cursussen: Voor de cursussen edelsmeden geldt maximaal 9-10 cursisten. Als de cursus vol is komt men op een wachtlijst te staan. Gemiste lessen kunnen 1 keer ingehaald worden per korte cursus (12 lessen), voor de lange cursus (36 lessen) mag men 3 lessen inhalen, er wordt uiteraard wel rekening gehouden met vakanties. Als uw aanmelding bevestigd is zal het cursusgeld voldaan moeten worden een week voor aanvang van de cursus, daarna is uw deelname definitief. Annuleren is mogelijk tot 1 week voorafgaand aan de cursus, gebeurt dit niet dan zal het reeds betaalde bedrag niet worden teruggestort.

TIJDEN/DAGEN: De cursussen Edelsmeden starten in Oktober en eindigen eind Juni. Na 12 weken zal aansluitend de tweede korte cursus aanvangen en daarna de derde. Zouden er te weinig aanmeldingen zijn, kan men elk gewenst moment instappen en met een korte cursus edelsmeden beginnen. Cursisten die voor de lange cursus gaan, kiezen voor een heel seizoen(36 weken). De tijden voor cursussen zijn van 9:30 tot 12:30 in de ochtend en van 19:00 tot 22:00 in de avond.

Voorwaarden Workshops: Minimaal aantal deelnemers voor een workshop zijn 4 personen, maximaal 10 personen.

Bij inschrijving voor de workshops betaalt u de helft van de kosten vooruit. Dit dient te geschieden binnen 1 week na bevestiging van inschrijving. Wanneer de betaling is ontvangen is uw inschrijving definitief.

Annuleren is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de workshop, gebeurt dit niet dan zal het reeds betaalde bedrag niet worden teruggestort dit i.v.m. de voorbereidingen voor de workshops!

Planning voor de workshops (weekend of s 'avonds) worden in overleg met Birgit Doesborg gedaan en zijn afhankelijk van wat er gemaakt wordt. Hou hierbij rekening met het ontwerp, een ingewikkeld ontwerp duurt langer om te maken, dan een simpel ontwerp.

VEILIGHEID: U werkt in een atelier met machines, vuur en gereedschappen. Het is verstandig om daar met kleding rekening mee te houden, u kunt zelf een schort meenemen. Verder gelden de voorwaarden dat ieder op eigen risico aan de cursus/workshop deel neemt en de veiligheidsvoorschriften die in het atelier hanteert worden in acht neemt. Daarvoor zal ook een formulier ondertekend worden tijdens de les. Metalartcreations is niet aansprakelijk voor de ongevallen die hem/haar overkomen of die door zijn toedoen worden veroorzaakt. Uiteraard doet Birgit Doesborg (docent edelsmeden) er alles aan om het werken met gereedschappen, branders en machines zo veilig mogelijk te laten verlopen.

INSCHRIJVEN: Alleen via inschrijfformulier

Wanneer u zich via de e-mail aanmeldt ontvang ik graag het inschrijfformulier met gegevens.

Uw aanmelding zal bevestigd worden per mail. De cursus/workshop wordt betaald op rekening nummer: NL10 SNSB 0.90.92.58.384 t.n.v BMW Doesborg met vermelding van de cursus of workshop. Daarna is uw deelname definitief. Annuleren is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop, is dit niet dan zal het reeds betaalde bedrag niet worden teruggestort.

Voor vragen hierover kunt u zich ook telefonisch melden 06-38343719. Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de op deze site beschreven voorwaarden.